EBITDA zisk před úroky, daněmi a odpisy

Bod zvratu

Bod zvratu, BEP, nastává při jistém objemu produkce, Q, při které platí, že suma nákladů a suma výnosů má stejnou velikost a znaménko. Hospodářský výsledek takové produkce Q je roven nule.  

Při spuštění kolmice na horizontální osu procházející průsečíkem celkových nákladů a výnosů grafu závislosti na produkci zjistíme jaké minimální množství variabilního výstupu je nutné pro výsledný zisk roven nebo větší než nula. Zvyšováním produkce Q od tohoto bodu dále budeme dosahovat vyšších zisků.

Bodzvratu


Vzorec pro výpočet bodu zvratu:

Q = FN /( p-vn)

FN - fixní náklady

p - cena ks

nv - variabilní náklady na ks

 

Jste zde: Home Náklady Bod zvratu