EBITDA zisk před úroky, daněmi a odpisy

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření (dříve „hospodářský výsledek“) je v ekonomiceúčetnictví název pro rozdíl mezi a výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu.

Výsledek hospodaření zjišťujeme z výkazu zisku a ztráty (výsledovky), sestavuje se měsíčně a VH se uvádí kumulovaně od počátku roku. Zisk je důležitou součástí poměrových ukazatelů, především: - nákladové rentability (zisk/náklady) - rentability V, resp. tržeb (zisk/V, resp. zisk/tržby) - rentability vlastního kapitálu (zisk/VK) - rentability podniku ( zisk/veškerý podnik. kapitál)

Účetní zisk je nutné odlišovat od daňového zisku, který je určován daňovými zákony. Od účetního a daňového zisku musíme odlišovat ekonomický zisk – ten zjistíme odečtením implicitních N.

Jste zde: Home Zisk Výsledek hospodaření