EBITDA zisk před úroky, daněmi a odpisy

Výnosy

Výnos v ekonomii podniku představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opakem výnosů jsou náklady.

Výnosy podniku tvoří:

  • provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za prodej)
  • finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí
  • mimořádné výnosy získané mimořádně, například prodejem odepsaných strojů.

Rozdíl mezi  provoznímy výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku: převyšují-li výnosy, jde o zisk, převyšují-li náklady, jde o ztrátu.

Jste zde: Home Výnosy Výnosy