EBITDA zisk před úroky, daněmi a odpisy

Náklady

V ekonomii, podnikání a účetnictví představuje náklad spotřebování ekonomického zdroje, které je i obvykle spojené se současným nebo budoucím výdejem peněz.

Ve finančním účetnictví se nákladem rozumí snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu hodnoty aktiv nebo zvýšení závazků, jehož následkem je snížení vlastního kapitálu jinou formou než jeho rozdělením (vyplacením) vlastníkům.

Jste zde: Home Náklady Náklady